فقط با چند تا کلیک ویرایش کنید

افزونۀ ورد ویراویراست با فناوری هوش مصنوعی به شما کمک می‌کنه با سرعت بیشتر و هزینۀ کمتر، متن خودتون رو ویرایش کنید. افزونۀ ویراستاری در ورد 2013 به بالا پشتیبانی می‌شود.